• A sátán fattya – a kortárs, modern, közösségi magyar sorsirodalom egyik legkiemelkedőbb, időtálló alkotása, műfajteremtő regényremeke, a mely kimondja a kimondhatatlant, és siratóénekszerűségével a megmaradás kárpátaljai parancsát sugallja, demonstrálja. Félévszázad historikus és pszichikus kataklizmáinak kollektív sorstükreként újabb prózánk élvonalában helyezhető el. Látni és emlékezni tanít, a magyar megmaradás alapkérdéseire felel megrendítő, szuggesztív hatásformákkal, s jövendő nemzedékek gondolkodásmódját is bizton eligazító esztétikai értéktisztasággal és magasrendű emberséggel, örök morális érvényességgel. A sátán fattya című mű, nemcsak a szerző Nagy Zoltán Mihálynak, de az újabb kárpátaljai irodalomnak is a legjelentősebb alkotása. Olyan lirizált krónika, mely a művészi modernség sajátos minőségeivel, esztétikai szuggesztivitásával tudja egy személyes méltóság értékeire érzékeny emberi közösség kálváriájának, szenvedéstörténetének az egzisztenciális mélységperspektíváit felderíteni. A főszereplő Tóth Esztert orosz katonák erőszakolják meg. Magára maradtan küzd születendő gyermekével és az őt körülvevő közösséggel. Ezt a különös zaklatott történetet alakította át a rendező Árkosi Árpád dramatikus színházi szöveggé. A drámában a Trianoni tragédia is fontos szerepet kap. A sodró lendületű, de feszesen megkomponált, drámai sűrítettségű, a falusi társadalom, a népi élet mély ismeretéről árulkodó mű a maga balladisztikus atmoszférájával, a pszichológusi pontosságú lélektani realizmusával a móriczi, Németh László-i próza világára emlékeztet. A történet hőse és egyben elbeszélője egy fiatal lány, a szereplői narrációtípus és egy női léleknek a középpontba állítása rokonítható a klasszikus magyar tudatregények epikumával. A megszálló orosz katonáktól megerőszakolt, meggyalázott és így tönkretett életű hősnő előadásmódja sok egyéb vonatkoztatást is lehetővé tesz. A jóvátehetetlen megaláztatás totalitása Tóth Eszter sorsában az ártatlanként hordozott bűnhődés poklától a még teljesebb katasztrófák sötét kilátástalanságáig, gyásztól gyászig, a félelem és rettegés enyhíthetetlenségétől az elviselhetetlenség tébolyáig terjed. A család férfitagjai közül csak a meggyötört édesapját nyerheti vissza a fogságból, bátyját a lágerben lövi le egy orosz katona, öccsével a kényszermunka kegyetlensége végez rövid időn belül. Eszter korábbi vőlegénye hazatér a rabságból, s bár a tisztességétől megfosztott, „muszka fattyút” megszülő lányanya már lemondott róla a fiú, így is feleségül venné, de a zsarnokoskodó anyja szétzúzza ezt az esélyt. A végérvényes elhagyatottság rémületébe zuhanó, magát elhervadni látó fiatalasszony érzületvilágába mindegyre az egzisztenciális határhelyzetek, a szenvedések feloldhatatlanságának tapasztalata sűrűsödik. A büntetlen emberölés, a hivatalos hatósági lopás, a törvénytelen vagyonelkobzás, a beszolgáltatás kényszer, a hadisarc- és a békekölcsön követelés, a kolhozosítás, a fizikai kínzással nyomatékosított könyörtelen kommunizálás gaztettei – sok évszázados hagyományos értékrendjéből forgatják ki a falut. De az ítéletes tisztánlátás erkölcsét nem vehetik el a kiszipolyozott falusiaktól. A Tóth család is pontos igazságok birtokába jut – ha elhűlve kell is szembesülniük a megváltoztathatatlan tényekkel, veszedelmekkel.

    TÓTH ESZTER: Tarpai Viktória

    ÉNEK: Zanotta Veronika

    TERVEZŐ: Ondraschek Péter

    HANG: Árkosi Szabolcs

    RENDEZŐ: Árkosi Árpád

Ezt választom

Szeretné, hogy az Ön helyszínén rendezzük meg ezt a darabot? Adja le jelentkezését és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot!

Jelentkezem

Válasszon helyszínt!

Szeretné, hogy az Ön helyszínén rendezzük meg ezt a darabot? Adja le jelentkezését és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot!

Sajnos még nincs jóváhagyott befogadóhelye.

Amennyiben már regisztrált, várjon a helyszín jóváhagyására, de ha még nem tette meg, a profilon van rá lehetősége.

Létrehozok egyet