Déryné Társulat

A Déryné Programon belül megalapítottuk kis létszámú saját társulatunkat. A társulat különleges helyzetéből fakadóan fel tudja és fel is akarja vállalni azt a társadalmi küldetést, hogy repertoárjával megteremtsen egy olyan egységet, melyre mindannyian közös alapértékként tekinthetünk.

A kultúra identitásképző szerepének fontosságát alapul véve olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat. A hagyományőrzés igénye mellett fontos szempont, hogy a művek izgalmas és innovatív színrevitelben fogalmazódjanak meg.