Sajtóközlemény

A most induló Déryné Program olyan hiánypótló kezdeményezés, melynek elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kistelepülésekre, azokra a területekre, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott.

A Déryné Program négy alprogramból áll.

Az Országjárás alprogramba való jelentkezést két irányból várjuk, egyrészt azoktól az intézményektől, játszóhelyektől, amelyek minőségi színházi előadásokat szándékoznak műsorra tűzni, másrészt az alkotói oldal részéről, ahonnan előadás ajánlatokat várunk. A program anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével ezen igények összefésülését végzi, az általa felállított szempontrendszer alapján.

A Barangoló alprogram célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson pályakezdő, fiatal csoportoknak és kőszínházi struktúrán kívüli művészi társulatoknak ötleteik megvalósításához. Az alkotóközösségek helyzetbe hozása finanszírozással és mentorprogrammal történik, lehetőséget teremtve a résztvevők számára a nevük és a munkájuk szélesebb körben való megismertetésére.

A Nyári vándorszínház alprogram felépítését kettős vonulat alkotja. Előtérbe kerül az alig néhány száz lelkes települések elérése, ezekre a helyszínekre felkérés alapján válogatunk produkciókat, teret engedve a művész hallgatóknak. Az modul másik része a fesztiválok, táborok minőségi programkínálat bővítését célozza, ehhez jelentkezés alapján válogatunk produkciókat. Ebben az esetben is hangsúlyt kap a kreatív szárnypróbálgatók iránti nyitottság és bizalom erősítése.

A Déryné program negyedik pilléreként megalapítunk egy kis létszámú saját társulatot, mellyel évi 3-5 bemutató létrehozását és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a fenntarthatóságra, így a szervezési, koordinálási munka, az utókövetés és tartalommegosztási tevékenység is a digitalizáció jegyében zajlik.

A program megvalósításában, annak komplexitására tekintettel, több terület képviselője vesz részt. A megvalósításba bevontuk a Závogyán Magdolna által vezetett Nemzeti Művelődési Intézetet, melynek célja hozzájárulni a közösségi művelődésben részt vevők életminőségének javításához. A Kulturális Központok Országos Szövetségét, mely összefogja az ország városi és budapesti kerületi művelődési intézményeit. Partnereink között tudhatjuk Márta István elnökségével működő Magyar Fesztivál Szövetséget. Nagy Gábor, a Magyar Teátrumi Társaság Független Színházak tagozatának vezetőjeként a Déryné programban is az alternatív közösségeket szólítja meg. A teljes programot a Déryné Művészeti Nonprofit Kft működteti Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató vezetésével. A Déryné program kultúrstartégiai intézménye a Nemzeti Színház. A programba bekerülni jelentkezéssel és regisztrációval lehet, melynek menete és esetenként elbírálása modulonként változó, erről a program honlapján lehet tájékozódni. A programba kerülő előadásokról, alkotócsoportokról nyolc tagú kuratórium dönt.

A Déryné program, négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kistelepüléseket, az elérés mellett minőségemelést indukál. A program megvalósítása során eddig nem tapasztalt összefogást várunk a színházművészet hazai és határon túli szereplőitől, hiszen a program feladatellátása közös kulturális misszió, melynek jelmondata: „Színház mindenkinek!”

A program összetett célcsoportját figyelembe véve a logót egy tipográfiai játékkal hoztuk létre. A Déryné szó egy talpas fontot kapott, ami stílusában hagyományosabb, jellegében a kultúrát megőrző hatású. A Program szó másodlagos jelentéssel bír, ezért egy egyszerűbb betűtípust kapott. A Déryné szó Y-ja megvágja a szomszédos R és N betűket, ezáltal egyedibbé, megjegyezhetőbbé válik a logó. A logó törtfehér és vörös színei jól illeszkednek egymáshoz, letisztultak, elegánsak, továbbá a vörös szín utal a klasszikus színházi függönyök vörös színére is. A márkához tartozó szlogennel a program esszenciáját akartunk kifejezni. Az egyszerű, könnyen érthető, olvasható, megjegyezhető „Színház mindenkinek” kifejezéssel erősítjük a Déryné Program mondanivalóját.