’Színház mindenkinek’ határon innen és túl

Határokon átívelő új alprogrammal bővül a Déryné Program 2023-ban. A Színház mindenkinek küldetést kiterjesztve, a Határtalan alprogram életre hívásával misszió indul a környező országokban élő magyar közösségek kulturális életének támogatására. A határon túli területek három nagy egységre való tagolásával, 10 produkciót tartalmazó repertoárral, valamint partnerintézmények közreműködésével összesen közel 300 színházi előadást tervezünk megvalósítani Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Horvátország, Szlovénia, Felvidék, és Ausztria magyar lakta településein.

Ferenczy István, Soltis Lajos, Kaszás Attila – a három területi egységre tagolt alprogram névadói a magyar színházi szakma egykori kiválóságai. A marosvásárhelyi Spectrum Színház közreműködésével a Ferenczy István program Erdélyre és Kárpátaljára fókuszál.

A Délvidéket, Horvátország, valamint Szlovénia magyar lakta településeit magába foglaló Soltis Lajos program partnere a zentai Híd Kulturális Alapítvány elnöke, Wischer Johann.

A Kaszás Attila program a Felvidék és Ausztria magyar közösségeinek kulturális életét hivatott gazdagítani, partnerintézménye a hetényi CSAVAR Színház.

10 előadás kapott helyet a Határtalan alprogram repertoárjában:

Tóték – Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház

Zene szárnyán (Tücsöklakodalom, Ördögölő Józsiás) -Soproni Petőfi Színház – Forrás Színház

Vándor bábok (A székely menyecske meg az ördög, Azért a kis bolondságért…) – Fabók Mancsi Bábszínháza

Emigránsok – Forrás Színház-Soproni Petőfi Színház

Kaligula helytartója – Spectrum Színház

Mirandolina – Zentai Magyar Kamaraszínház

A helység kalapácsa – CSAVAR Színház

Vitéz lélek – Békéscsabai Jókai Színház

Balkáni gerle– Déryné Társulat

Silentio transeo – Forrás Színház

„A Határtalan alprogram elindításával a határon túli peremterületek lakosságához is el tud jutni a minőségi magyar nyelvű színjátszás, s ezen keresztül a magyar ajkú kisebbség is lehetőséget kap arra, hogy intenzívebben megélje nemzeti identitását.” – fogalmazta meg Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója

Színház mindenkinek határon innen és túl!