Missziónk a magyar dráma, szeptember 21. kiemelt ünnepünk

A Déryné Program missziójának vezérfonala a magyar drámairodalom értékeinek ápolása, továbbörökítése, gyarapítása a színházi előadásaintól a program által életre hívott Barangoló Drámaírói Műhelyig. Szeptember 21., a magyar dráma napja kiemelt ünnepünk, e jeles alkalomból megkértük a Déryné Társulat színművészeit, hogy osszák meg kedvenc idézetüket a játszott előadásokból, valamint indokolják meg választásukat.

MAGYAR DRÁMA, SZÍNHÁZ MINDENKINEK!