Két új bemutatóra készül a Déryné Társulat

Generációkon átívelő, a ma aktualitásaira is reflektáló, szórakoztató és izgalmas előadások a Déryné Társulat horizontján. Két bemutatóval, két zenés produkcióval készül az új évadra a társulat. Weöres Sándor Holdbeli csónakos színművével és Sütő András Balkáni gerle című drámájával gazdagodik a repertoár a 2021/2022-es évadban.

A színház szórakoztat, ismeretlen tájakra visz, történeteket mesél, elgondolkoztat és tanít. A Déryné Társulat elkötelezte magát amellett, hogy színvonalas színházi produkciókat hozzon létre, és hogy a színház élményét minél több emberhez juttassa el, a városoktól egészen a legkisebb falvakig. A Színház mindenkinek! szlogenen túl küldetésük fontos része, hogy a művészetet közelebb hozza a fiatalokhoz, megismertesse és megszerettesse velük.

Mitől lesz színvonalas egy produkció? Milyen eszközökkel érhető el, hogy a virtuális világ csodái, sokszor szemfényvesztő illúzió mellett az élőszereplős színházi előadás vonzó legyen a fiatalok körében?

„A Déryné Programnál úgy véljük, hogy nem elég a hagyományos értelemben vett történetmesélés, annál több kell. Fontos, hogy az előadás üzenetében, mondanivalójában kapcsolódni tudjon a jelenkor aktualitásaihoz, a ma emberéhez is szóljon, valamint az őt foglalkoztató kérdésekre keresse a választ, sőt ennél is tovább megyünk, ne pusztán kérdezzen, de irányt is mutasson.” – mondta Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója

WEÖRES SÁNDOR: HOLDBELI CSÓNAKOS – PREMIER: 2021. DECEMBER 10.

Weöres Sándor képzeletbeli utazása távoli, mégis ismerős tájakra repíti mindazokat, akik valaha is vágyakoztak az elérhetetlen után. Hiszen az álmok világába menekülni izgalmas dolog, így tesz a főszereplő, Pávaszem kisasszony is. A makrancos királykisasszony kérői elől menekülve megszökik otthonról, és a sok kalandozás és üldözés közben folyton távoli szerelme, a holdbeli csónakos után vágyódik.

Az előadás mesebeli barangolásra hívja kicsiket és nagyokat, egy fantasztikus utazásra, ahol Pávaszemmel együtt nagy utat járunk be, testben és lélekben egyaránt. Hogy aztán együtt észrevegyük, a jó dolgok ott vannak az orrunk előtt, csak néha nem vesszük őket észre.

„Weöres Sándor a XX. század nagy magyar zsenije. Költőóriás. Költészete zene, drámái a régi magyar színházi tradíció transzformált felfrissülései. A holdbeli csónakos költői látomás: költői színház kicsiknek és nagyoknak.” – mondta a darab rendezője Pataki András.

SÜTŐ ANDRÁS: BALKÁNI GERLE – PREMIER: 2022. MÁRCIUS 27.

Lakodalmi mulatságtól zeng a kis erdélyi falu, boldog a szerelmes pár, büszke az örömanya… vagy mégsem? Legalábbis a menyasszony húga, a kamaszlány Zsófika nagyon nem így látja. Egyre több furcsaság és titok derül ki az ifjú párról, és a hangos ünnepség, hagyományaival együtt, kezd egyre kínosabbá válni. Egy ponton túl aztán kipukkad a látszatbuborék, és felszínre kerül a valóság.

Igaz szerelemről, generációk közt feszülő családi titkokról és régimódi falusi hagyományokról szól a darab. De legfőképpen arról, hogy mennyire nem érdemes mások elvárásai szerint élni az életünket.

„Megfelelési kényszer” – sokszor halljuk ma ezt a kifejezést, nem véletlenül. Egyre bonyolultabb, szinte teljesíthetetlen elvárásokkal találjuk szembe magunkat a 21. században. Ezer láthatatlan médium sulykolja belénk, milyennek kéne lennünk, hogyan kéne élnünk. Sütő András drámája éppen ezt a témát ragadja meg. Egy olyan családot látunk, amely önhazugságok árán is, de meg akar felelni a külvilág elvárásainak. A 23 éve íródott dráma ezért valódi kortárs darab, hiszen témája semmit sem veszített aktualitásából. „Vígjátékba csomagolt rettenet” – írták róla, rengeteg humorral.

Sütő András darabja a ’80-as évekbeli Romániában játszódik, mégis túlnő korán, ugyanis, habár a történet nagyon mélyen bele van ágyazva a kor társadalmi közegébe, működési mechanizmusába, Sütő egy nagyon is kortalan és általános kérdést tesz föl: legyen a körülöttünk lévő világ bármilyen nyomasztó és élhetetlen, szabad-e hazudnunk és csalnunk az egyéni boldogságunk eléréséért? – mondta az előadás rendezője, Berettyán Nándor.

A Déryné Társulat előadásának különlegessége, hogy egy kamaszlány szűrőjén keresztül szemléljük a család hazugságait, így a fiatalabb korosztály számára ugyanúgy izgalmasnak ígérkezik, mint a felnőtt generációnak.

Színház mindenkinek!