Vitéz László Program

Témanap felépítésének ismertetése

A Vitéz László alprogram célja, hogy az óvodás korosztályt (középső-és nagycsoportosok) bevezesse a bábszínház élményvilágába és megalapozza a kultúrára, nemzeti öntudatra való nevelést már kisgyermek korban. A program az országot járva becsatlakozik az óvodák délelőtti foglalkozásainak menetébe, mely körülbelül reggel 9 órától 11 óráig tart. A kétszer 45 perces foglalkozás első felében drámajátékok, táncház és a bábelőadás zajlik, míg a második részében kézműves alkotómunka folyik.

A Vitéz László alprogram az alábbi nevelési célokat helyezi fókuszba: komplex projektoktatáson, tevékenységen alapuló tanulás; megalapozza a jövőbeli színházlátogató generáció felnevelését, a színházi élmény elmélyítését, a kultúra hétköznapi életbe való bevonását; magyar népi hangszerekkel való ismerkedés, néptánccal kapcsolatos élmény nyújtása; differenciálás; a közösségi csoportok létrehozásának és fennmaradásának elősegítése; mesehallgatóvá nevelés; a bábszínházi élmény megismerésével a figyelem és érdeklődés fenntartása komplex, „ízes-szagos” foglalkozások bevonásával.

A témanap foglalkozásterve a következő elemekből épül fel:

1) Drámajáték: célja a gyerekek bábelőadásra való hangolódásának elősegítése, például mozgásos játékok bevonásával.
2) Táncház: célja a foglalkozáson belül a népzenei elemek, hangszerismeret bevonása és a magyar néptánchoz kapcsolódó élmény nyújtása.
3) Bábelőadás: célja egy-egy adott magyar népmese, eredetmonda bemutatása az adott bábszínházi előadás keretén belül.
4) Kézműves foglalkozás: célja az adott mese, bábszínházi előadás vizuális elemekkel és elemekké való átformálása, egy-egy szereplő vagy szimbólum képi megalkotásán vagy kézzelfogható kézműves produktumának létrehozásával.

Pályázat

A Vitéz László Program pályázatot hirdet alkotók számára. Pályázni foglalkozásokkal egybefűzött, interaktív bábelőadásokkal lehetséges, melyek kifejezetten az óvodás korosztálynak szólnak. A pályázatokat 2023. decemberétől várjuk a 2024-es tanévre.
Pályázás módja: Itt a honlapon lehet jelentkezni, a megadott dokumentumok csatolásával.
Pályázási határidő: Folyamatosan lehet jelentkezni, április 30-ig.
Pályázatok elbírálása: Szakmai Bizottságunk fogja elbírálni a jelentkezéseket, az első elbírálási időszak 2024. februárjában várható.

Fontos küldetésünknek tekintjük a magyar kultúrában, a magyar néphagyományban ősidőktől eredeztethető alapvető emberi értékrendek megismertetését, az empátia és érzelmi intelligencia fejlesztését, illetve magát a népmesei hagyomány életben tartását. Úgy gondoljuk, hogy e korosztály népdalaink, népmeséink, mondókáink és népzenénken keresztül szólítható meg a leginkább. Éppen ezért téma napjainkat e forrásanyagok mentén építjük fel. A pályázók 5 meghatározott népmesetípus közül választhatnak maguknak forrásanyagot.

Választható kategóriák:

Eredetmondáink
Varázsmeséink
Mátyás királyról szóló népmeséink
Népmeséink amelyek arról szólnak, mikor Krisztus Urunk és Szent Péter a földön járt
Állatmeséink és láncmeséink

Egy témanap kétszer negyvenöt perces foglalkozásokból áll. Az egyik negyvenöt perc az interaktív zenés bábelőadás. Ezek fontos elemei az előadáson túl az azt megelőző és/vagy követő, illetve az előadások szerves részét képező drámajátékok, hangszer bemutatók, “báb simogatók”, táncházak, illetve daltanítások. A másik negyvenöt percben kézműves foglalkozások keretében az előadásokhoz közvetlenül kötődő maradandó emlékkel térnek majd haza a gyermekek. Kiváló dráma- és óvodapedagógusaink szívesen nyújtanak segítő kezet szakmai támogatásukkal, amennyiben a pályázónak szüksége lenne rá!

Elérhetőségeink:

Varga-Csikász Csenge: varga.csikasz.csenge@vlp.deryneprogram.hu, +36707893738
Rév Júlia: rev.julia@vlp.deryneprogram.hu, +36704314285
Tari Tilla Tulipán: tari.tilla@vlp.deryneprogram.hu, +36707909011

Ahogyan már említettük, fontos hangsúlyoznunk, hogy programunkat középső- és nagycsoportos gyermekek részére fejlesztjük!

További kritérium a jelentkezők részére, hogy az előadáshoz tartozó díszlet mobilis, nem veszélyes elemekből felépülő, könnyen szállítható díszlet legyen! Indoklás: témanapjaink során egy időben legfeljebb 2-3 óvodai csoport tud részt venni egy előadáson/foglalkozáson, ezért a nagyobb csoportszámú intézményekben körforgó rendszert kell alkalmazni, hogy minden gyermek minden foglalkozáson részt tudjon venni. Ennek függvényében a bábelőadást esetenként 2-3-szor is el kell játszani.

A kézműves foglalkozások megtervezésénél fontos szempont a természetes anyagok használata, ezzel is elősegítve a népi hagyományőrzést. Továbbá fontos, hogy az elkészíteni kívánt alkotást lehetőleg minden gyermek önállóan vagy kis segítséggel tudja létrehozni, így adva teret a differenciálás lehetőségének is.
Annak érdekében, hogy a mi és az Önök elképzelése a leghatékonyabban találkozzon, a fentebbi típusmesékre kattintva mutatunk példaként szolgáló sablonokat, melyek reményeink szerint segíteni fogják az Önök pályázását!

Köszönjük érdeklődésüket és jelentkezésüket!

Vitéz László program csapata

Részt venne a programban?


Regisztráljon és töltse fel pályázatát!

REGISZTRÁLOK